the Implication of ACFTA

02PB3

Group 10

ADE BAGOES KOER NIAWAN
RAHMATULLAH FATAH KURNIAWAN
KESA JOANAGITA
JESSICA PUTRI WIJAYA
HANIF WIDIGDYO PUTRA PRATAMA